Der er stor forskel på, hvordan dyr behandles i fattige og rige lande. Dyr i fattige lande betragtes ofte som ejendom, og deres velfærd er ofte sekundær i forhold til deres ejeres økonomiske behov. I modsætning hertil er dyrevelfærd ofte et centralt anliggende for dyreejerne i de udviklede lande. Denne forskel kan spores tilbage til forskellige kulturelle holdninger til dyr.

Generelt har folk i de udviklede lande en langt større respekt for dyrevelfærd end folk i udviklingslandene. Dette afspejles i det faktum, at de udviklede lande har love og bestemmelser for at beskytte dyr mod grusomhed og vanrøgt, mens sådanne love stort set ikke findes i udviklingslandene. Forskellen i holdningen til dyr kan spores tilbage til forskellige verdensopfattelser. Mennesker i de udviklede lande har en tendens til at betragte dyr som følende væsener med rettigheder, mens mennesker i udviklingslandene ofte betragter dyr som ejendom og varer.

Forskellen i holdninger til dyrevelfærd har store konsekvenser for den måde, dyr behandles på. Dyr i fattige lande er ofte udsat for ekstrem grusomhed og vanrøgt på grund af manglende love og bestemmelser til beskyttelse af dyrene. I modsætning hertil er dyr i de udviklede lande typisk velplejede og beskyttet mod grusomhed og vanrøgt.

Forskellen i dyrevelfærdsstandarderne mellem fattige og rige lande er et vigtigt spørgsmål, som der skal tages fat på. Der er behov for, at internationale organisationer fremmer dyrevelfærdsstandarderne i udviklingslandene. Desuden er de udviklede lande nødt til at yde finansiel og teknisk bistand til at hjælpe udviklingslandene med at forbedre deres dyrevelfærdsstandarder.